LG - KS 2003

Llogo Federata e Kosovës

Pëllumbat garues në vitin 2003


Emri dhe mbiemri                 Data                       Vendi                        Gjatësia

1. Enver Ismajli                 30.12.2003                      Prishtinë                     77 m

2. Ali Sylejmani                16.06.2003                  Greme, Ferizaj              73.5 m

3. Enver Ismajli                 30.11.2003                     Prishtinë                      69 m

4. Ali Sylejmani                 15.11.2003             Greme, Ferizaj                    66 m

5. Avdullah Bilibani        26.10.2003                     Prizren                         63 m

6. Isuf Nebiu                    01.10.2003                Kabash, Viti                      61.5 m

7. Enver Ismajli                30.11.2003                     Prishtinë                       61 m

8. Isuf Nebiu                     02.11.2003                Kabash, Viti                      59 m

9. Enver Ismajli                12.11.2003                     Prishtinë                    58.5 m

10. Ali Sylejmani                28.05.2003          Greme, Ferizaj                    57.5 m

11. Enver Ismajli                12.11.2003                     Prishtinë                     53.5 m

12. Hyzer Hetemi               10.09.2003                     Ferizaj                            53 m

13. Avni Vravara                12.10.2003                     Ferizaj                            53 m

14. Bashkim Morina          03.12.2003                Shipol-Mitrovicë                53 m

15. Ali Sylejmani               16.06.2003                Greme, Ferizaj                   52 m

16. Isuf Nebiu                     03.08.2003                Kabashi,Viti                     51.5 m

17. Hyzer Hetemi               10.09.2003                      Ferizaj                            50 m

18. Ali Sylejmani                15.11.2003             Greme, Ferizaj                      50 m