LG - KS 2003

Llogo Federata e Kosovës

                           www.federataepellumbavetekosoves.com

                                  Sezona garuese 2003

NR#

Emri dhe Mbiemri                  

Data

Vendi

Gjatësia

1

Nexhat Arapi              

20.09.2003              

Sllatinë, Viti                     

80 m

2

Enver Ismajli                

30.12.2003                     

Prishtinë

77 m

3

Bahri Jerliu                   

15.10.2003                      

Gjilan

74 m

4

Ali Sylejmani               

16.06.2003                  

Greme, Ferizaj              

73 m

5

Nexhat Arapi                 

18.10.2003                

Sllatinë, Viti                     

71 m

6

Enver Ismajli                 

30.11.2003                    

Prishtinë

69 m

7

Burim Kostari                

14.09.2003                     

Prishtinë

68 m

8

Mehdi Morina                

14.06.2003                   

Prishtinë

68 m

9

Ali Sylejmani                

15.11.2003             

Greme, Ferizaj                   

66 m

10

Hysen Surdulli            

11.10.2003                    

Prishtinë

63 m

11

Avdullah Bilibani       

26.10.2003                     

Prizren

63 m

12

Isuf Nebiu                    

01.10.2003                

Kabash, Viti                     

61 m

13

Burim Kostari              

26.07.2003                    

Prishtinë 

61 m

14

Isa Potoku                     

01.10.2003                   

Mitrovicë

61 m

15

Enver Ismajli                

30.11.2003                    

Prishtinë

61 m

16

Raif Memeti                  

06.11.2003                    

Vushtrri 

60 m

17

Nexhat Arapi               

29.11.2003            

Sllatinë, Viti                        

60 m

18

Isuf Nebiu                     

02.11.2003                

Kabash, Viti                     

59 m

19

Enver Ismajli               

12.11.2003                    

Prishtinë

58 m

20

Ali Sylejmani               

28.05.2003          

Greme, Ferizaj                   

57 m

21

Isa Potoku                    

21.09.2003                   

Mitrovic

57 m

22

Burim Kostari              

18.06.2003                    

Prishtinë

56 m

23

Bajram Berisha            

23.04.2003             

Sofali-Prishtinë                   

55 m

24

Mehdi Morina              

14.06.2003                    

Prishtinë 

55 m 

25

Isa Potoku                    

01.10.2003                     

Mitrovicë

55 m

26

Naser Lala                   

13.09.2003                     

Prishtinë

53 m

27

Enver Ismajli                

12.11.2003                     

Prishtinë

53m

28

Hyzer Hetemi               

10.09.2003                    

Ferizaj

53 m

29

Avni Vravara                

12.10.2003                    

Ferizaj

53 m

30

Bashkim Morina          

03.12.2003                

Shipol-Mitrovicë               

53 m

31

Ali Sylejmani               

16.06.2003                

Greme, Ferizaj                   

52 m

32

Isuf Nebiu                    

03.08.2003               

Kabashi,Viti                     

51 m

33

Emin Fejzullahu          

29.10.2003                     

Gjilan  

51 m

34

Mustafë Berisha          

08.11.2003                     

Prishtinë

51 m

35

Skender Surdulli          

09.11.2003                     

Prishtinë

51 m

36

Hyzer Hetemi               

10.09.2003                      

Ferizaj

50 m

37

Nexhat Arapi               

12.10.2003                

Sllatinë, Viti                        

50 m

38

Basri Agaj                    

15.10.2003                       

Gjilan

50 m

39

Ali Sylejmani                

15.11.2003             

Greme, Ferizaj                      

50 m

40

Hysen Surdulli             

03.12.2003                   

Prishtinë

50 m